מואב - היה לה לפני


1And now, O Israel, hearken to the statutes and judgments which I teach you do, in order that may live, go possess land which
מואב - היה לה לפנימואב - היה לה לפנימואב - היה לה לפני

axdwf.hytekhosting.us